Перейти к содержимому страницы.

«Павлодар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы-ректорының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

«Павлодар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар кеңесі, 140002, Павлодар қаласы, Мир көшесі, 60 мекен-жайында орналасқан «Павлодар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы-ректорының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Қызметтің негізгі пәні - жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру саласындағы білім беру қызметтері.

Қызметтің мақсаты - ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға, ғылым мен практика жетістіктеріне негізделген жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағытталған, сондай-ақ ғылыми әлеуетті дамытуға және әзірлемелерді коммерциализациялауға бағытталған сапалы білім алу, оқыту және оқыту үшін қажетті жағдайлар жасау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім, білім беру ұйымдарындағы және (немесе) тиісті салалардағы уәкілетті органдардағы басшылық лауазымдардағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Конкурсқа қатыса алмайтын тұлғалар:

1) Жасы 25-ке толмағандар

2) Сыбайлас жемқорлыққа қатысты істі болғандар

3) Аяқталмаған немесе алынбаған сот ісі барлар

4) Арнайы медициналық ұйымда тіркеуде тұрғандар

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген басқа да жағдайлар

Конкурсқа қатысуға үміткер келесі құжаттарды ұсынады:

 1) арнайы үлгідегі өтініш;

2) конкурсқа қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) конкурсқа қатысушының 3х4 үлгісіндегі фотосуреті;

4) жоғары оқу орнының даму бағдарламасы;

5) білім туралы құжаттардың көшірмесі және салыстыру үшін түпнұсқаларын көрсете отырып, қосымшаларын ұсыну;

6) жұмыс орны (ағымдағы немесе соңғы) бойынша кадр қызметі куәландырған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі

7) денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (медициналық кәсіби консультациялық қорытынды) 086 / у үлгісіндегі анықтама;

8) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар ұсынылған күнге дейін бір жылдан аспайтын мерзімде берілген жүйке-психиатриялық ұйымның анықтамасы;

9) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттарды тапсыру күніне дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген наркологиялық ұйымның анықтамасы;

10) қылмыстық заңнамаға сәйкес лауазымға орналасуға тыйымның жоқтығын растайтын құжат.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Байқаудың күні мен орны қосымша хабарланады. Жоғарыда көрсетілген құжаттар уақытында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне ұсынылуы керек (каб.645), телефон: 8 (7172) 74-16-70, 74-25-22.

 

 

Заявление

Порядок отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Павлодарский педагогический университет»