Перейти к содержимому страницы.

Практика және жұмысқа орналастыру туралы ақпарат

Об утверждении Правил направления специалиста на работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами, из числа аульной (сельской) молодежи, поступившими в пределах квоты на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, а также гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного заказа по педагогическим и медицинским специальностям (бакалавриата, интернатуры, резидентуры, магистратуры) и обучавшимися в докторантуре по программе докторов философии (PhD), и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства РК от 23 января 2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта»

изменениями по состоянию на 13.05.2016 г.)

 

Закон об образовании Республики Казахстан Статья 47. Права, обязанности и ответственность обучающихся и воспитанников

 

 

ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІПТІК ПРАКТИКАСЫ

Кәсіптік практика білім беру үдерісіне енгізілген ғылыми-зерттеу қызметінің нақты нәтижелерін анықтауға, оларды зерттеу шығармашылығы арқылы бастамашылық жасауға және дамытуға, шығармашылық кәсіби өзін-өзі басқару мен дамытуға қабілетті маманның жеке басын қалыптастыруды қамтамасыз ететін жаңа педагогикалық технологиялар мен оқыту құралдарын іздестіруге мүмкіндік береді. Болашақ мұғалімнің кәсіптік практиканың барлық түрлерін өту барысында ғылыми-зерттеу жұмыстарына араласуға дәйекті бағдарлануы классикалық педагогикалық және инновациялық технологияларды меңгеруге ықпал етеді.

ПМПУ студенттерінің кәсіптік практикасы 1-4 курстан бастап, әр курста оқытудың мақсаттарына сәйкес студенттің қызметін біртіндеп күрделендіре отырып жүргізіледі. Кәсіптік практиканың мазмұны болашақ мұғалімнің мамандығына байланысты.

ПГПУ әкімшілігі, кафедралардың профессорлық-оқытушылар құрамы және факультет басшылығы практика базаларын кеңейту бойынша жүйелі жұмыс жүргізеді.

Білім алушылардың кәсіптік практикасын өткізуге арналған база ретінде жарғылық қызметі бакалаврларды даярлау бейініне (мамандықтар бойынша) және білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес келетін, кәсіптік практикаға және материалдық-техникалық базаға басшылықты жүзеге асыру үшін білікті кадрлары бар ұйымдар анықталады.

Оқу практикаларының базасы оқу орындары, оқу шеберханалары, зертханалар, тәжірибе шаруашылықтары, ЖОО-ның басқа оқу-көмекші бөлімшелері болып табылады.

Педагогикалық практика базасы:

- мектепке дейінгі ұйымдар;

- жалпы білім беру ұйымдары (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта);

- техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары.

Өндірістік практиканың базасы оқитын мамандықтың бейініне сәйкес келетін ұйымдар (немесе ұқсас ұйымдар) болып табылады.

Жаңа формация мұғалімін қалыптастыру және ЖОО түлектерін дайындау сапасын арттыру мақсатында 2014 жылдан бастап ПМПУ студенттері Павлодар қаласындағы химия-биология бағытындағы "Назарбаев Зияткерлік мектебінде" Инновациялық тәжірибеден өтуде. Студенттер үшін "Action research", "CLIL", "Lesson study", "Approaches to Learning"сияқты зерттеу бағыттары бойынша семинарлар өткізіледі. Дарынды балалармен жұмысты ұйымдастырудағы көрнекілік көрсету үшін дарынды балалармен жұмысты ұйымдастырудағы мектеп координаторларымен семинар және дивергенттік ойлауды дамыту бойынша коучинг және ТРИЗБЕН танысу өткізіледі.

Алғашқы кәсіби білімдерді меңгеру үшін 1, 2 курс студенттері оқу практикасынан өтеді, оның негізгі мақсаты студенттерді болашақ мамандығының ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. Оқу практикасы алынған білімді қолданудың, кәсіби міндеттерді шешудің және студенттердің өзіндік зерттеу ізденісін ұйымдастырудың негізгі формаларының бірі болып табылады.

Бұл практика оқу шеберханаларында, зертханаларда, компьютерлік сыныптарда және институттың басқа да оқу-көмекші бөлімшелерінде, сондай-ақ мектептерде, ұйымдарда, кәсіпорындарда, дала жағдайында ұйымдастырылады. Мысалы, 5В011300, 5В060700-Биология мамандығының студенттері жазғы кезеңде Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағына зерттеу материалдарын жинау үшін барды.

Бірлескен ынтымақтастық шеңберінде оқу практикасына 2016 жылы "Биология" мамандығының студенттері ИМУ (Иркутск мемлекеттік университеті) келді, солар мен бірге біріігіп конференция өткізілді.

 

2018 жылы Оқу (далалық) практикасы Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында, Торайғыр көлінің маңайында (ПМПУ Марғұлан орталығының Баянауылындағы филиалы) өтті.

Оқу бағдарламасынан басқа практиканттардың бос уақыты әр түрлі болды. тәжірибе барысында "пар күні", "Мистер мен Торайғыр аруы", "биологияға Арнау", "Тим билдинг" психологиялық тренингтері және таланттар сайысы өткізілді.

Конкурс Мисс Торайгыр

Конкурс Мисс Торайгыр

Практиканың оқу бағдарламасы аясында кафедраның ПОҚ және шақырылған мамандар (энтомолог-Титов С. В.) мастер-класстар мен викториналар өткізді.

Практика қорытындысы бойынша студенттер оқытушылардың жетекшілігімен есеп беру құжаттарын құрастырып, жәндіктер коллекциясын және өсімдіктер гербариін жасады. Барлық жиналған материалдар келесі оқу жылы ішінде тәжірибелік және зертханалық жұмыстарға қажетті кафедра коллекциясын толықтырады.

5В011900-Тарих-Дінтану мамандығының студенттері жазғы кезеңде оқу-далалық археологиялық практикадан өту үшін Павлодар облысы Ақсу қаласы М.Омаров атындағы ауылдық округіне барды. Бірлескен ынтымақтастық шеңберінде оқу практикасына Омбы мемлекеттік педагогикалық университетінің "Тарих" мамандығының студенттері келді.

5В011600-География мамандығының студенттері Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағының ландшафтық ерекшеліктерін зерттеу үшін Алматы облысына барды

Балалармен тікелей қарым-қатынас студентке педагогикалық еңбектің маңыздылығын түсінуге мүмкіндік береді. Тек қарапайым балалармен ғана емес, әлеуметтік қорғау мен көмекті қажет ететін адамдармен де, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балалармен де жұмыс істеуге тура келеді. Олардың барлығы ізгілікті, қайырымды, мейірімді тәрбиешілер мен мамандарды күтеді. Кәсіби практикадан өту кезінде 5В010500 Дефектология және 5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының студенттері ерекше көңіл күй, жүрек, қайырымдылықты көрсетеді.

Педагогикалық тәжірибе 1-3 курста қарастырылған, Павлодар қаласының білім беру ұйымдарында аптасына 1-2 рет оқу сабақтарынан қол үзбей өтеді. Студент-практикант бір сыныпқа бекітіледі, әр түрлі әдістер (бақылау, сауалнама жүргізу, сұхбат алу, мектеп құжаттарын зерттеу және т.б.) негізінде пән мұғалімі мен сынып жетекшінің қызметімен таныса.

Тұтас кәсіптік қызметті меңгеру мақсаты болып табылатын өндірістік педагогикалық тәжірибе 3-4 курста өтеді. Практика белсенді түрде өтті, студенттер пән мұғалімі және сынып жетекшісі қызметін жүзеге асырды.

Өткізілген практикалардың нәтижелері бойынша мектеп және ұйым өкілдерінің қатысуымен қызықты және мазмұнды қорытынды конференциялар өткізілді, онда практикант-студенттер практика қорытындысы бойынша өз презентацияларын ұсынды. Практикант-студенттердің есептері тыңдалып, практика қорытындысы мен мектеп әкімшіліктерінің және басқа да мекемелердің практиканың нәтижелері туралы пікірлері талқыланды, болашақта практикадан өту кезінде ескерілетін практикаларды жетілдіру, ұйымдастыру және өткізу бойынша қорытындылар мен ұсыныстар жасалды.

Кәсітік практиканы ұйымдастырудың жоғары деңгейі туралы тәжірибе базасы басшыларының оң пікірлері мен алғыс хаттары куәландырады.

Студенттердің кәсіпік практикасы болашақ маманды дайындаудың өте маңызды кезеңі, өйткені оның процесінде студенттер болашақ кәсіби қызметтің қажетті іскерліктері мен дағдыларын алады. Ол қалай ұйымдастырылатынына және оған студенттердің өздері қаншалықты жауапкершілікпен қарайды, көбінесе практиканың нәтижелілігі, яғни олардың мұғалім мамандығына дайындығы байланысты.

 

 

 

Практика меңгерушісі Байтанаева Майра Амангазиевна